โปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแรกมท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ จาระวีทัวร์มีมอบให้ท่านได้เลือกสรรทั้งแบบโปรแกรมวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ หรือ สองวันหนึ่งคืน หรือสองวันสามคืน สัมผัสบรรยากาศแห่งท้องทะเลตรังและพักค้างแรมบนเกาะที่ได้บรรยากาศ
 โปรแกรมที่ 6
 แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน


โปรแกรมวันที่ 1
- รถไปรับในเมืองตรัง (บขส. สถานีรถไฟ, สนามบิน)
- รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำ หมูย่าง ณ ร้านตรังหมูย่าง
09.00 น. พร้อมกันที่บริษัทจาระวีทัวร์(ท่าเทียบเรือปากเมง)
09.30 น. เก็บสัมภาระลงเรือ เตรียมตัวท่องทะเลตรัง ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะมุก(ถ้ำมรกต)ลอยตัวลอดถ้ำชมความงามของถ้ำมรกต และสีเขียวของน้ำที่ธรรมชาติสร้างไว้ได้อย่างลงตัวและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดตรัง มุ่งหน้าสู่เกาะกระดาน รับประทานอาหารกลางวัน(บุฟเฟ่บนเรือ)สนุกกับการดำน้ำดูปะการังกับบรรยากาศของหาดทรายขาวที่เกาะกระดาน สนุกกับการดำน้ำดูปะการังย้อนรอยบรรยากาศวิวาห์ใต้สมุทร
13.30 น. มุ่งหน้าสู่เกาะเชือก เกาะม้า เต็มอิ่มกับการดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้ทะเล ชมปะการังเขากวาง ปะการังแผ่น ปะการังอ่อนหลากสี ฯลฯพร้อมฝูงปลาที่จะมาล้อมรอบตัวเรา
16.00 น. เข้าสู่ที่พักบนเกาะไหง / เลตรังรีสอร์ท
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย


โปรแกรมวันที่ 2

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. เก็บสัมภาระลงเรือ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือปากเมง
รถส่งสนามบิน บขส.สถานีรถไฟ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
พักบนเกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท,เกาะไหงวิลล่า,เกาะไหงรีสอร์ท,
เกาะไหงทับวารินทร์,เกาะไหงชาโต้ฮิลรีสอร์ท
ผู้ใหญ่ท่านละ 3900 บาท เด็ก 5-11 ปี 2000 บาท

อัตรานี้รวม

 • รถรับส่ง
 • ห้องพัก 1 คืน
 • เรือทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง 1 วัน เรือรับกลับจากเกาะ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • อาหาร 4 มื้อ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันภัยการเดินทางฯลฯ

***หมายเหตุ คุณสามารถเลือกที่พักบนเกาะได้(เกาะกระดาน , เกาะมุก , เกาะไหง, เกาะหลาวเหลียง , เกาะรอก,โรงแรมในเมืองหรือรีสอร์ทหน้าหาดปากเมง )

 โปรแกรมที่ 7
 แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน


โปรแกรมวันที่ 1
ท่องทะเลตรัง เกาะมุก (ถ้ำมรกต), เกาะกระดาน,เกาะเชือก, เกาะม้า

- รถไปรับในเมืองตรัง (บขส. สถานีรถไฟ, สนามบิน)
- รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำ หมูย่าง ณ ร้านตรังหมูย่าง
09.00 น. พร้อมกันที่บริษัทจาระวีทัวร์(ท่าเทียบเรือปากเมง)
09.30 น. เก็บสัมภาระลงเรือ เตรียมตัวท่องทะเลตรัง ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะมุก(ถ้ำมรกต)ลอยตัวลอดถ้ำชมความงามของถ้ำมรกต และสีเขียวของน้ำที่ธรรมชาติสร้างไว้ได้อย่างลงตัวและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดตรัง มุ่งหน้าสู่เกาะกระดาน รับประทานอาหารกลางวัน(บุฟเฟ่บนเรือ)สนุกกับการดำน้ำดูปะการังกับบรรยากาศของหาดทรายขาวที่เกาะกระดาน สนุกกับการดำน้ำดูปะการังย้อนรอยบรรยากาศวิวาห์ใต้สมุทร
13.30 น. มุ่งหน้าสู่เกาะเชือก เกาะม้า เต็มอิ่มกับการดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้ทะเล ชมปะการังเขากวาง ปะการังแผ่น ปะการังอ่อนหลากสี ฯลฯพร้อมฝูงปลาที่จะมาล้อมรอบตัวเรา
16.00 น. เข้าสู่ที่พักบนเกาะไหง / เลตรังรีสอร์ท
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย


โปรแกรมวันที่ 2
เกาะรอกนอก-รอกใน เสน่ห์แห่งอันดามัน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะรอก ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ แต่เดินทางได้สะดวกจากหาดปากเมงของจังหวัดตรัง เป็นเกาะแฝดคู่กัน คือเกาะรอกนอก-เกาะรอกใน อยู่ห่างกันเพียง 250 เมตร เพื่อชมธรรมชาติหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ดำน้ำดู ปะการังที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์หลากสีสัน ทั้งปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังแผ่น หลากสีสันสนุกสนานกับฝูงปลาน้อยใหญ่โดยเฉพาะปลาการ์ตูนดาราแห่งท้องทะเล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายเต็มอิ่มกับการดำน้ำชมหอยมือเสือและฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย
16.00 น.มุ่งหน้าสู่ที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย


โปรแกรมวันที่ 3

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. เก็บสัมภาระลงเรือ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือปากเมง
-รถส่งสนามบิน บขส.สถานีรถไฟ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
พักบนเกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท,เกาะไหงวิลล่า,เกาะไหงรีสอร์ท,
เกาะไหงทับวารินทร์,เกาะไหงชาโต้ฮิลรีสอร์ท
ผู้ใหญ่ท่านละ 6,500  บาท เด็ก 5-11 ปี 3,000 บาท

อัตรานี้รวม

 • ถรับส่ง
 • ที่พัก 2 คืน
 • เรือทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง 2 วัน เรือรับกลับจากเกาะ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • อาหาร 7 มื้อ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันภัยการเดินทางฯลฯ

***หมายเหตุ คุณสามารถเลือกที่พักบนเกาะได้(เกาะกระดาน , เกาะมุก , เกาะไหง, เกาะหลาวเหลียง , เกาะรอก,โรงแรมในเมืองหรือรีสอร์ทหน้าหาดปากเมง )

 โปรแกรมที่ 8
 แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมวันที่ 1
ถ้ำเลเขากอบ น้ำตกกะช่อง อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์


-รถไปรับที่สนามบิน บขส.สถานีรถไฟ
-รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำ หมูย่าง ณ ร้านอาหารตรังหมูย่าง
-ออกเดินทางสู่อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะ เขตเทศบาลเมือง พระยารัษฎาฯได้สร้างความเจริญแก่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก เช่น การคมนาคม การเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การศึกษา
การปกครอง และเป็นผู้นำต้นยางต้นแรกามาปลูกในจังหวัดตรัง จนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้และทั่วประเทศ
-น้ำตกกะช่อง อยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ เขาซึ่งห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ 11 กิโลเมตรมีน้ำตกจากภูเขาสูง ไหลมาตามหน้าผา ซอกหิน สวยงามมาก
-ถ้ำเลเขากอบเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ทำให้เกิดธารน้ำไหล ในถ้ำมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนและคลองซึ่ง ไหลจากเทือกเขาบรรทัดเมื่อลำน้ำไหลมาถึงบริเวณเขาจะแยกออกเป็นสามสาย โดยสองสายจะไหลอ้อมภูเขา และอีกสายหนึ่งจะไหลลอดถ้ำใต้ภูเขา ภายในถ้ำประกอบด้วยหินงอกหินย้อย รูปลักษณะต่างๆกัน
16.00น . เข้าสู่ที่พัก เลตรังรีสอร์ท หน้าหาดปากเมง
18.30น. รับประทานอาหารเย็น(ซีฟู้ด) พักผ่อนตามอัธยาศัย


โปรแกรมวันที่ 2
เกาะมุก(ถ้ำมรกต),เกาะกระดาน,เกาะเชือก,เกาะม้า

07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00น. พร้อมกันที่จาระวีทัวร์ ท่าเทียบเรือปากเมง
09.30น. เก็บสัมภาระลงเรือ มุ่งหน้าสู่ท้องทะเลตรัง ตื่นเต้นกับการลอดถ้ำมรกต ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ มุ่งหน้าสู่ เกาะกระดาน อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยง (บุฟเฟ่) เพลิดเพลินกับหาดทรายขาวน้ำทะเลใส
-มุ่งหน้าสู่เกาะเชือก เกาะม้า เต็มอิ่มกับการดำน้ำดูปะการังหยอกล้อกับฝูงปลามากมายที่มาล้อมรอบตัวคุณ
16.00น.เดินทางเข้าสู่ที่พักเกาะไหง
18.30น.รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

โปรแกรมวันที่ 3

07.00น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00น.เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากเมง
-รถส่งสนามบิน บขส.สถานีรถไฟ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
เรือทัวร์ ผู้ใหญ่ท่านละ …….. บาท เด็ก 5-11 ปี …….... บาท
เรือเร็ว ผู้ใหญ่ท่านละ …….. บาท เด็ก 5-11 ปี ……….. บาท
เรือหางยาว ผู้ใหญ่ท่านละ ........... บาท เด็ก 5-11 ปี ................ บาท

อัตรานี้รวม

 • รถรับส่ง
 • รถนำเที่ยว 1 วัน
 • เรือนำเที่ยว 1 วัน
 • ที่พัก 2 คืน
 • เรือรับกลับจากเกาะ
 • อาหาร 7 มื้อ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ มัคคุเทศก์ ประกันภัยการเดินทางฯลฯ

***หมายเหตุ คุณสามารถเลือกที่พักบนเกาะได้(เกาะกระดาน , เกาะมุก , เกาะไหง, เกาะหลาวเหลียง , เกาะรอก,โรงแรมในเมืองหรือรีสอร์ทหน้าหาดปากเมง )

โปรแกรมที่ 9
แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมวันที่ 1
สระมรกต น้ำตกร้อน

เส้นทางที่จะนำท่านไปพบและสัมผัสกับความงดงามตามธรรมชาติ ที่ผู้พบเห็นต้องประทับใจ คือ สระมรกต และน้ำตกร้อน เปรียบราวกับว่าธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างตั้งใจพร้อมเก็บภาพสวยๆของพันธุ์ไม้แปลกตาที่ท่านอาจไม่เคยพบเห็นมาก่อน
- รถไปรับในเมืองตรัง (บขส. สถานีรถไฟ, สนามบิน)
- รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำ หมูย่าง ณ ร้านตรังหมูย่าง
- เดินทางไปยัง คลองท่อม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง30นาที) ถึงน้ำตกร้อน เป็นสายน้ำที่ไหลจากภูเขา ลงเล่นน้ำแช่น้ำอุ่นๆอุณหภูมิ ประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังสระมรกต ห่างจากน้ำตกร้อนประมาณ 5 กิโลเมตร
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เริ่มออกเดินทางด้วยเท้าเส้นทางธรรมชาติ พบกับ สระมรกต แอ่งน้ำที่มีความกว้างประมาณ 1 ไร่ ความลึก 1.50 เมตร น้ำสีเขียวดั่งมรกต เล่นน้ำได้อย่างสบาย เป็นแอ่งน้ำที่มีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา ระหว่างเส้นทางที่เดินจะผ่านป่าเฟิร์น มอส กล้วยไม้ที่หาดูได้ยาก ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดเส้นทาง และมีแอ่งน้ำอีกจุดหนึ่ง เป็นแอ่งน้ำผุดจากใต้ดินกว้างประมาณ 50 เมตร น้ำสีครามใสและต้นไม้ประมาณ 10 คนโอบ พักรับประทานอาหารเดินชมธรรมชาติบนสะพานเหนือป่าพรุ กลับสู่ลานจอดรถ
16.00น. เดินทางสู่ที่พัก เลตรังรีสอร์ท หน้าหาดปากเมง
18.30น. รับประทานอาหารเย็น(ซีฟู้ด) พักผ่อนตามอัธยาศัย


โปรแกรมวันที่ 2
เกาะมุก (ถ้ำมรกต), เกาะกระดาน, เกาะเชือก, เกาะม้า


07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00น. พร้อมกันที่จาระวีทัวร์ ท่าเทียบเรือปากเมง
09.30น. เก็บสัมภาระลงเรือ มุ่งหน้าสู่ท้องทะเลตรัง ตื่นเต้นกับการลอดถ้ำมรกต ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ มุ่งหน้าสู่ เกาะกระดาน อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยง (บุฟเฟ่) เพลิดเพลินกับหาดทรายขาวน้ำทะเลใส
-มุ่งหน้าสู่เกาะเชือก เกาะม้า เต็มอิ่มกับการดำน้ำดูปะการังหยอกล้อกับฝูงปลามากมายที่มาล้อมรอบตัวคุณ
16.00น.เดินทางเข้าสู่ที่พักเกาะไหง
18.30น.รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

โปรแกรมวันที่ 3

07.00น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00น.เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากเมง
-รถส่งสนามบิน บขส.สถานีรถไฟ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
เรือทัวร์ ผู้ใหญ่ท่านละ …….. บาท เด็ก 5-11 ปี …….... บาท
เรือเร็ว ผู้ใหญ่ท่านละ …….. บาท เด็ก 5-11 ปี ……….. บาท
เรือหางยาว ผู้ใหญ่ท่านละ ........... บาท เด็ก 5-11 ปี ................ บาท

อัตรานี้รวม

 • รถรับส่ง
 • รถนำเที่ยว 1 วัน
 • เรือนำเที่ยว 1 วันเรือรับกลับจากเกาะ
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันภัยการเดินทางฯลฯ

***หมายเหตุ คุณสามารถเลือกที่พักบนเกาะได้(เกาะกระดาน , เกาะมุก , เกาะไหง, เกาะหลาวเหลียง , เกาะรอก,โรงแรมในเมืองหรือรีสอร์ทหน้าหาดปากเมง )

 โปรแกรมที่ 10
 แค้มปิ้ง เกาะกระดาน 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมวันที่ 1
ท่องทะเลตรัง เกาะมุก (ถ้ำมรกต), เกาะกระดาน,เกาะเชือก, เกาะม้า

- รถไปรับในเมืองตรัง (บขส. สถานีรถไฟ, สนามบิน)
- รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำ หมูย่าง ณ ร้านตรังหมูย่าง
09.00 น. พร้อมกันที่บริษัทจาระวีทัวร์(ท่าเทียบเรือปากเมง)
09.30 น. เก็บสัมภาระลงเรือ เตรียมตัวท่องทะเลตรัง มุ่งหน้าสู่เกาะเชือก เกาะม้า เต็มอิ่มกับการดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้ทะเล ชมปะการังเขากวาง ปะการังแผ่น ปะการังอ่อนหลากสี ฯลฯพร้อมฝูงปลาที่จะมาล้อมรอบตัวเรา
12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะมุก(ถ้ำมรกต)ลอยตัวลอดถ้ำชมความงามของถ้ำมรกต และสีเขียวของน้ำที่ธรรมชาติสร้างไว้ได้อย่างลงตัวและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดตรัง มุ่งหน้าสู่เกาะกระดาน สนุกกับการดำน้ำดูปะการังกับบรรยากาศของหาดทรายขาวที่เกาะกระดาน สนุกกับการดำน้ำดูปะการังย้อนรอยบรรยากาศวิวาห์ใต้สมุทร
16.00 น. เข้าสู่ที่พัก(เต๊นท์) อุทยานเกาะกระดาน
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

โปรแกรมวันที่ 2
เกาะรอกนอก-รอกใน เสน่ห์แห่งอันดามัน


07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะรอกซึ่ง อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ แต่เดินทางได้สะดวกจากหาดปากเมงของจังหวัดตรัง เป็นเกาะแฝดคู่กัน คือเกาะรอกนอก-เกาะรอกใน อยู่ห่างกันเพียง 250 เมตร เพื่อชมธรรมชาติหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ดำน้ำดู ปะการังที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์หลากสีสัน ทั้งปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังแผ่น หลากสีสันสนุกสนานกับฝูงปลาน้อยใหญ่โดยเฉพาะปลาการ์ตูนดาราแห่งท้องทะเล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายเต็มอิ่มกับการดำน้ำชมหอยมือเสือและฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย
16.00 น.มุ่งหน้าสู่ที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย


โปรแกรมวันที่ 3

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. เก็บสัมภาระลงเรือ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือปากเมง
-รถส่งสนามบิน บขส.สถานีรถไฟ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
เรือทัวร์ ผู้ใหญ่ท่านละ ................... บาท เด็ก 5-11 ปี ................ บาท
เรือเร็ว ผู้ใหญ่ท่านละ ................... บาท เด็ก 5-11 ปี .................บาท
เรือหางยาว ผู้ใหญ่ท่านละ ........... บาท เด็ก 5-11 ปี ................ บาท

อัตรานี้รวม

 • รถรับส่ง
 • ที่พักเต็นท์ 2 คืน
 • เรือทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง 2 วัน
 • เรือรับกลับจากเกาะ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • อาหาร 7 มื้อ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันภัยการเดินทางฯลฯ


***หมายเหตุ คุณสามารถเลือกที่พักบนเกาะได้(เกาะกระดาน , เกาะมุก , เกาะไหง, เกาะหลาวเหลียง , เกาะรอก,โรงแรมในเมืองหรือรีสอร์ทหน้าหาดปากเมง )

 โปรแกรมที่ 11
 แค้มปิ้ง เกาะรอก 3 วัน 2 คืน


โปรแกรมวันที่ 1 เกาะมุก(ถ้ำมรกต) เกาะกระดาน
- รถไปรับในเมืองตรัง (บขส. สถานีรถไฟ, สนามบิน)
- รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำ หมูย่าง ณ ร้านตรังหมูย่าง
09.00 น. พร้อมกันที่บริษัทจาระวีทัวร์(ท่าเทียบเรือปากเมง)
09.30 น. เก็บสัมภาระลงเรือ เตรียมตัวท่องทะเลตรัง ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะมุก(ถ้ำมรกต)ลอยตัวลอดถ้ำชมความงามของถ้ำมรกต และสีเขียวของน้ำที่ธรรมชาติสร้างไว้ได้อย่างลงตัวและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดตรัง มุ่งหน้าสู่เกาะกระดาน รับประทานอาหารกลางวัน สนุกกับการดำน้ำดูปะการัง กับบรรยากาศของหาดทรายขาวที่เกาะกระดาน สนุกกับการดำน้ำดูปะการังย้อนรอยบรรยากาศวิวาห์ใต้สมุทร
14.00น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ที่พัก (เต๊นท์) เกาะรอกนอก เก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พัก
18.30น. รับประทานอาหารเย็น


โปรแกรมวันที่ 2 เกาะรอกนอก-รอกใน เสน่ห์แห่งอันดามัน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ชมธรรมชาติหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ดำน้ำดู ปะการังที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์หลากสีสัน ทั้งปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังแผ่น หลากสีสันสนุกสนานกับฝูงปลาน้อยใหญ่โดยเฉพาะปลาการ์ตูนดาราแห่งท้องทะเล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น. ชมธรรมชาติบนเกาะ เดินขึ้นสู่ยอดเขาจุดชมวิวเสม็ดแดง เพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
16.00 น.มุ่งหน้าสู่ที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย


โปรแกรมวันที่ 3 เกาะเชือก เกาะม้า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. เก็บสัมภาระลงเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะเชือก เกาะม้า เต็มอิ่มกับการดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้ทะเล ชมปะการังเขากวาง ปะการังแผ่น ปะการังอ่อนหลากสี ฯลฯพร้อมฝูงปลาที่จะมาล้อมรอบตัวเรา
12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากเมง
-รถส่งสนามบิน บขส.สถานีรถไฟ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

เรือทัวร์ ผู้ใหญ่ท่านละ ............ บาท เด็ก 5-11 ปี ................ บาท
เรือเร็ว ผู้ใหญ่ท่านละ ........... บาท เด็ก 5-11 ปี ................ บาท
เรือหางยาว ผู้ใหญ่ท่านละ ........... บาท เด็ก 5-11 ปี ................ บาท

อัตรานี้รวม

 • รถรับส่ง
 • ที่พักเต็นท์ 2 คืน
 • เรือนำเที่ยวทะเลตรัง 3 วัน
 • เรือรับกลับจากเกาะ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • อาหาร 8 มื้อ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันภัยการเดินทางฯลฯ

***หมายเหตุ คุณสามารถเลือกที่พักบนเกาะได้(เกาะกระดาน , เกาะมุก , เกาะไหง, เกาะหลาวเหลียง , เกาะรอก,โรงแรมในเมืองหรือรีสอร์ทหน้าหาดปากเมง )

JARAVEE TOUR
54 / 5 Pakmeng Pier, M.4 Maifard Sikao Trang 92150 THAILAND.
Tel. 075274046, 0817196926, 0847458505  Fax. 075274011
Email:
   Website: www.trang-travel.com/jaraveetour
จาระวีทัวร์
54/5 หมู่.4 ตำบล ไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทร/Fax : 0-7527-4046  มือถือ 0-1719-6926 , 0-4745-8505
อีเมล์ 
  เว็บไซต์ www.trang-travel.com/jaraveetour
 
www.Trang-Travel.Com
The Official Website for Trang Province in Thailand.

© 2008 Trang Travel Dot Com., All rights reserved. Webdesign by