โปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแรกมท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ จาระวีทัวร์มีมอบให้ท่านได้เลือกสรรทั้งแบบโปรแกรมวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ หรือ สองวันหนึ่งคืน หรือสองวันสามคืน สัมผัสบรรยากาศแห่งท้องทะเลตรังและพักค้างแรมบนเกาะที่ได้บรรยากาศ
 โปรแกรมที่ 1
 ท่องทะเลตรัง เช้าไป-เย็นกลับ


เกาะมุก (ถ้ำมรกต), เกาะกระดาน, เกาะเชือก, เกาะม้า

09.00น. พร้อมกันที่จาระวีทัวร์ (ท่าเทียบเรือปากเมง)
09.30น. ลงเรือมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลตรัง ตื่นเต้นกับการลอดถ้ำมรกต ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
มุ่งหน้าสู่เกาะกระดาน อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยง (บุฟเฟ่) เพลิดเพลินกับหาดทรายขาวน้ำทะเลใส
13.30น. มุ่งหน้าสู่เกาะเชือก เกาะม้า เต็มอิ่มกับการดำน้ำดูปะการังหยอกล้อกับฝูงปลามากมายที่มา
ล้อมรอบตัวคุณ
16.00น. เดินทางกลับท่าเทียบเรือปากเมง


อัตราค่าบริการ
เรือทัวร์ ผู้ใหญ่ท่านละ 1100 บาท เด็ก 5-11ปี 700 บาท
เรือเร็ว (Speed boat) ผู้ใหญ่ท่านละ 1650 บาท เด็ก 5-11ปี 1050 บาท

*หมายเหตุ รับประทานอาหารแบบ Set Manu ณ ร้านอาหารบนเกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท เพิ่มค่าบริการท่านละ 100 บาท

อัตรานี้รวม
 • ค่าเรือท่องทะเลตรัง
 • อาหารเที่ยง
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • มัคคุเทศก์
 • ผลไม้ อาหารว่าง กาแฟ น้ำอัดลม น้ำ-น้ำแข็ง
 • ขนมเค้กเมืองตรัง
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

***โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพดินฟ้าอากาศ
 

 โปรแกรมที่ 2
 เกาะรอกนอก-รอกใน เสน่ห์แห่งอันดามัน


09.00น. พร้อมกันที่จาระวีทัวร์
09.30น. เกาะรอก อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ แต่เดินทางได้สะดวกจากหาดปากเมงของจังหวัดตรัง เป็นเกาะแฝดคู่กัน คือเกาะรอกนอก-เกาะรอกใน อยู่ห่างกันเพียง 250 เมตร เพื่อชมธรรมชาติหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ดำน้ำดู ปะการังที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์หลากสีสัน ทั้งปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังแผ่น หอยมือเสือ หลากสีสันสนุกสนานกับฝูงปลาน้อยใหญ่โดยเฉพาะปลาการ์ตูนดาราแห่งท้องทะเล
11.30น. รับประทานอาหารเที่ยง (บุฟเฟ่)
16.00น. เดินทางกลับท่าเทียบเรือปากเมง


อัตราค่าบริการ
เรือทัวร์ ผู้ใหญ่ท่านละ 1250 บาท เด็ก 5-11 ปี 1000 บาท
เรือเร็ว ผู้ใหญ่ท่านละ 1800 บาท เด็ก 5-11 ปี 1100 บาท


อัตรานี้รวม

 • ค่าเรือท่องทะเล
 • อาหารเที่ยง(บุฟเฟ่)
 • อุปกรณ์ดำน้ำ มัคคุเทศก์
  ผลไม้ อาหารว่าง กาแฟ น้ำอัดลม น้ำ-น้ำแข็ง
 • ขนมเค้กเมืองตรัง ค่าประกันภัยการเดินทาง

***โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพดินฟ้าอากาศ***

 โปรแกรมที่ 3
 เกาะหลาวเหลียง - ตะเกียง

09.00น. พร้อมกันที่บริษัทจาระวีทัวร์ (ท่าเทียบเรือปากเมง)
09.30น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลาวเหลียง ไข่มุกเม็ดสุดท้ายแห่งท้องทะเลอันดามันในหมู่เกาะเภตรา สามารถดำน้ำดูปะการังได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก ณ เกาะหลาวเหลียงพี่-น้อง ชมความสมบูรณ์ของทุ่งปะการังอ่อน และเป็นแหล่งสัมปทานรังนก
11.30น. รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางมุ่งสู่เกาะตะเกียงเต็มอิ่มกับการดำน้ำดูปะการังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยปะการังแผ่น ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังพุ่มไม้ ปะการังผักกาด
16.00น.เดินทางกลับท่าเทียบเรือปากเมง


อัตราค่าบริการ
เรือทัวร์ ผู้ใหญ่ท่านละ 1,450 บาท เด็ก 5-11 ปี 1150 บาท
เรือเร็ว ผู้ใหญ่ท่านละ 2,050 บาท เด็ก 5-11 ปี 1,550 บาท

อัตรานี้รวม

 • ค่าเรือท่องทะเล
 • อาหารเที่ยง(บุฟเฟ่)
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • มัคคุเทศก์
 • ผลไม้ อาหารว่าง กาแฟ น้ำอัดลม น้ำ-น้ำแข็ง
 • ขนมเค้กเมืองตรัง

***โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพดินฟ้าอากาศ***

 

 โปรแกรมที่ 4
 ถ้ำเลเขากอบ น้ำตกกะช่อง อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์


09.00น.-12.00น. รถรับที่โรงแรมเดินทางไปยังถ้ำเลเขากอบ อ.ห้วยยอด เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ทำให้เกิดธารน้ำไหล ในถ้ำมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนและคลอง ซึ่งไหลจากเทือกเขาบรรทัดเมื่อลำน้ำไหลมาถึงบริเวณเขาจะแยกออกเป็นสามสาย โดยสองสายจะไหลอ้อมภูเขา และอีกสายหนึ่งจะไหลลอดถ้ำใต้ภูเขา ภายในถ้ำประกอบด้วยหินงอกหินย้อย รูปลักษณะต่างๆกัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารร่มไม้ (หลังสนามกีฬากลาง)


13.00น-16.00น.น้ำตกกะช่อง อยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ เขาซึ่งห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ 11 กิโลเมตรมีน้ำตกจากภูเขาสูง ไหลมาตามหน้าผา ซอกหิน สวยงามมาก ต่อมาเดินทางสู่อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะ เขตเทศบาลเมือง พระยารัษฎาฯได้สร้างความเจริญแก่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก เช่น การคมนาคม การเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การศึกษา การปกครอง และเป็นผู้นำต้นยางต้นแรกามาปลูกในจังหวัดตรัง จนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้และทั่วประเทศ


อัตราค่าบริการ
รับจัดตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่/เด็กอายุ 3-12 ปี ท่านละ 1000 บาท

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถ
 • ค่าเรือเข้าถ้ำเลเขากอบ
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • มัคคุเทศก์
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

***โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพที่เหมาะสม***

 

 โปรแกรมที่ 5
 สระมรกต น้ำตกร้อน

เส้นทางที่จะนำท่านไปพบและสัมผัสกับความงดงามตามธรรมชาติ ที่ผู้พบเห็นต้องประทับใจ คือ สระมรกต และน้ำตกร้อน เปรียบราวกับว่าธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างตั้งใจพร้อมเก็บภาพสวยๆของพันธุ์ไม้แปลกตาที่ท่านอาจไม่เคยพบเห็นมาก่อน

08.00 น. รถไปรับที่สนามบิน บขส.สถานีรถไฟ เดินทางไปยัง คลองท่อม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1ชั่วโมง30นาที)
09.30 น. ถึงน้ำตกร้อ
น เป็นสายน้ำที่ไหลจากภูเขา ลงเล่นน้ำแช่น้ำอุ่นๆอุณหภูมิ ประมาณ 50-60 องศา เซลเซียส หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังสระมรกต ห่างจากน้ำตกร้อนประมาณ 5 กิโลเมตร
12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ (อาหารกล่อง)
13.00น. เริ่มออกเดินทางด้วยเท้าเส้นทางธรรมชาติ พบกับ สระมรกต แอ่งน้ำที่มีความกว้างประมาณ 1 ไร่ ความลึก 1.50 เมตร น้ำสีเขียวดั่งมรกต เล่นน้ำได้อย่างสบาย เป็นแอ่งน้ำที่มีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา ระหว่างเส้นทางที่เดินจะผ่านป่าเฟิร์น มอส กล้วยไม้ที่หาดูได้ยาก ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดเส้นทาง และมีแอ่งน้ำอีกจุดหนึ่ง เป็นแอ่งน้ำผุดจากใต้ดินกว้างประมาณ 50 เมตร น้ำสีครามใสและต้นไม้ประมาณ 10 คนโอบ พักรับประทานอาหารเดินชมธรรมชาติบนสะพานเหนือป่าพรุ กลับสู่ลานจอดรถ
16.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
รับจัดตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่/เด็กอายุ 3-12 ปี ท่านละ 1250 บาท

อัตรานี้รวม

 • รถนำเที่ยว
 • อาหารกลางวัน
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันภัยการเดินทาง
JARAVEE TOUR
54 / 5 Pakmeng Pier, M.4 Maifard Sikao Trang 92150 THAILAND.
Email:
   Website: www.trang-travel.com/jaraveetour
จาระวีทัวร์
54/5 หมู่.4 ตำบล ไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
อีเมล์ 
  เว็บไซต์ www.trang-travel.com/jaraveetour
 
www.Trang-Travel.Com
The Official Website for Trang Province in Thailand.

© 2008 Trang Travel Dot Com., All rights reserved. Webdesign by